Aryçylyk Forklift
Mini ýükleýji
GAMA

GAMA BEELIFT

GAMA
Enjamlar

Biz, “GAMA Machinery Company”, “Ary Forklift Truck” we kiçi tigirli ýük göterijä üns berýäris, inerener jenap Zhangang we onuň dostlary tarapyndan 2007-nji ýylda esaslandyryldy.

6 işçiler toparyndan başlap, köp ýyllyk ösüşden soň, Gama häzirki wagtda 86 inersener we işçi bilen öňdebaryjy tehnika kompaniýasyna öwrüldi.“Gama” enjamy “Kubota” ýa-da “Perkins” hereketlendirijisini we Italiýadan gelen ak gidrawlik ulgamyny 90% daşary ýurt bazarynda ýerli hyzmaty aňsatlaşdyrýar.ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Russiýa, Çili we Japanaponiýa ýaly ajaýyp kärhanalar bilen gowy gatnaşykda boluň.

 • Kompaniýa döredildiKompaniýa döredildi

  Kompaniýa döredildi

  Biz, “GAMA Machinery Company”, “Ary Forklift Truck” we kiçi tigirli ýük göterijä üns berýäris, inerener jenap Zhangang we onuň dostlary tarapyndan 2007-nji ýylda esaslandyryldy.

 • ÖnümlerimizÖnümlerimiz

  Önümlerimiz

  Ary ary Forklift ýük awtoulagymyz, göterijilik ukyby 1000kg we 12000kg bolan ary saklaýjylarynyň häzirki amaly B-2 we B-3 talaplaryny kanagatlandyryp biljek ýetişen önüme öwrüldi.

 • HyzmatymyzHyzmatymyz

  Hyzmatymyz

  Gama kompaniýasy elmydama müşderileriň isleglerini we duýgularyny birinji ýerde goýýar, tehniki görkezme berýär we satuwdan soňky hyzmaty wagtynda, olaryň pikirlerine üns beriň, önümleri ösdüriň we kämilleşdiriň.

GAMA BEELIFT

GAMA
Önümler

Kompaniýa ary forkliftlerine we mikro tigir ýükleýjilere ünsi jemleýär

 • SATY ..
  GM1000 Aryçylyk Forklift

  GM1000 Aryçylyk Forklift

  Köpugurly GAMA Articulated All Terrain Forklift bilen tanyşdyrmak, bu GM1000, aryçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi - ary materiallaryny işlemek üçin çözgüt, 2200 Lb ýük göterijilik ukyby.

 • SATY ..
  GM2200 Aryçylyk Forklift: Aryçylykda netijeliligi we howpsuzlygy öwürmek

  GM2200 Aryçylyk Forklift: Aryçylykda netijeliligi we howpsuzlygy öwürmek

  Aryçyny göz öňünde tutup döredilen GM2200 Ary Forklift, deňi-taýy bolmadyk aryçylyk tejribesini bermek üçin täzeligi, işlemegi we çydamlylygy birleşdirýär.

 • SATY ..
  GM908 Tigir ýükleýji

  GM908 Tigir ýükleýji

  Köpugurlylyk üçin döredilen kiçi ýükleýji abadanlaşdyryş, gazuw-agtaryş, gurluşyk we oba hojalygy işlerinde ulanylyp bilner.Ykjam ululygy we hereketliligi, öndürijilige zyýan bermezden gysga ýerlerde işlemek üçin amatly edýär.

GAMA BEELIFT

Aýratyn
ÖNÜMLER

Häzirki wagtda “Gama” CE, EPA, TUV we ISO9001, kiçi ýükleýji we ary forklift maşynynyň daşary ýurt bazaryna 90% eksportyny alýar.

Jemi 19 ýurtda 22 paýlaýjy bar we 2022-nji ýylda 327 birlik eksport etdi.